Kızılay Şube :
+90 312 418 18 31

Cumhuriyet Mah. Tuna Cad. No:14/6 Kızılay/Ankara
Tunalı Hilmi Şube :
+90 312 466 74 18

Barbaros Mah. Büyükelçi Sok. No:20/1 Kavaklıdere/Ankara

KEMAN EĞİTİMİ

Keman'ın asil dünyası ile tanışın...

İyi hazırlanmış bir keman eğitim programı, yapılacak eğitimin başarısında temel faktörlerden biri olarak değerlendirilmelidir.
Keman dersinde kullanılan öğrenme öğretme yöntemlerinin, eğitimdeki hedeflerin gerçekleşmesine dönük yapılması da bu eğitimin durumunu etkileyen önemli unsurlardandır. Keman eğitimindeki başarı, öğretimde varılan düzey, öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerinin gerçekleşmesi, ortaya çıkan ürünün iyi performans olarak sergilenmesiyle bağlantılıdır.

Keman dersinde kullanılan öğrenme öğretme yöntemlerinin, eğitimdeki hedeflerin gerçekleşmesine dönük yapılması da bu eğitimin durumunu etkileyen önemli unsurlardandır. Keman eğitimindeki başarı, öğretimde varılan düzey, öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerinin gerçekleşmesi, ortaya çıkan ürünün iyi performans olarak sergilenmesiyle bağlantılıdır. Keman eğitimi, gerek örgün eğitimde, gerekse yaygın eğitim ortamında yapılsın, bu eğitime doğru başlanması, öğretimdeki gelişme hızının iyi takip edilmesi, öğretim programının kusursuz sunulması gerekmektedir. Keman öğretimi sonucunda ulaşılan seviyeye uygun, planlı yapılacak etkinliklerin gerçekleştirilmesi de eğitimin niteliğini attıran etkili uygulamalardandır. Özellikle mesleki keman eğitiminde, öğretim sürdürülürken, yakın ve uzak hedeflere ilişkin oluşturulan güdülemeler ve motivasyonu arttırıcı yaklaşımların da eğitim kalitesini yükselteceği vurgulanabilir. (Doç. Dr. Mustafa Uslu, 2012)

Keman çalmayı öğrenmek ve öğretmek, diğer sanat dallarında olduğu gibi bir eğitim sürecini kapsar. Bu eğitim ve öğretimin etkili, başarılı ve kalıcı olabilmesi için, bir takım ilkeler doğrultusunda olması beklenir. Ancak, sanat eğitiminin yaratıcılığa açık olması ve dar kalıplarla sınırlandırılmaması gereğinden yola çıkarak, keman Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi eğitiminde de özellikle öğretim yöntemlerini çalgıdan ve öğrenciden daha fazla verim almaya yönelik, sınırları geniş, aynı zamanda farklı disiplinlerden de faydalanarak, yeniliklere açık olarak geliştirmek gerekir. (Yağışan, 2008:7).

 

KEMAN KURSLARIMIZ


"Müziğin asıl gücü insanı bestecisinin hayal dünyasına sürüklemesidir." Ludvig van Beethoven

Nitelikli keman eğitiminin sağlanmasında, yapılacak eğitim koşullarının öğrenci, öğretmen, program, ortam, işleyiş ve uygulamalar açısından hazırlanışı ve öğretimin düzgün sürdürülmesi etkili olmaktadır. Keman eğitimi, yapıldığı her ortamda, bu eğitimden beklenen kazanımlara ulaşılacak biçimde programlanmalı ve uygulanmalıdır. İyi hazırlanmış bir keman eğitim programı, yapılacak eğitimin başarısında temel faktörlerden biri olarak değerlendirilmelidir. (Uslu,2012)

Nitelikli bir keman eğitimini hedefleyen sanat merkezimizde, keman dersleri ister Klasik Müzik, ister Sanat Müziği için olsun kemanı icra etmek isteyen her bireye özel olarak hazırlanan kişisel programlar ile eğitim verilmektedir. Kursiyerler ücretsiz olarak sunulan Müziksel İşitme ve Çalgı Uyumluluğu'nun test edildiği tanışma dersinden sonra, tamamı bire bir olarak işlenen 4,12 veya 40 saatlik programlardan birisine kayıt olabilirler.


Klasik Batı Keman Kursu

KLASİK (BATI) KEMAN KURSU

Paganini'den tutunda Grapelli, Sarasate, Menuhin gibi bir çok ünlü virtüözün kemanından dinlediğiniz mükemmel tınıları hobby olarak sosyal hayatınıza katabileceğiniz Klasik Keman Kurslarımızda dünyaca kabul görmüş Suzuki, Sassmannshaus, Fiddle gibi eğitim uzmanlarının kaynakları kullanılır. Bire bir işlenen dersler ve ücretsiz tanışma dersleri için randevu almayı unutmayın.

Alaturka Keman Kursu

ALATURKA KEMAN KURSU

Doğal olarak Türk Müziği ile Batı Müziği keman icrasında akorttan tutunda, tutuşa kadar bir çok farklılık bulunmaktadır. Kemanın Geleneksel Türk Müziği icrasında kullanılmaya başlanmasının 18. yüzyıla kadar dayandığı düşünülmektedir. Kendi kültürmüzün müziklerini, nağmelerini, taksimlerini keman ile icra edebilmek için küçük bir adım atmanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz.